เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK 8928 1755 9921111 2014-03-29
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK 8982 1743 9910078 2014-03-28
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK 8928 1440 9883895 2014-03-21
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK 8928 1441 9888373 2014-03-21
  • 1